Rezultati pismenog i termin usmenog ispita

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati u utorak 09.07.2019. u 09h, kabinet LG301.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

četvrtak,  11.07.2019. u 08h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019.

      

petak,  12.07.2019. u 08h

studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 05.07.2019.                                            Predmetni nastavnici