Rezultati pismenog ispita održanog 25.09.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

subota,  28.09.2019. u 08h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019.

      

subota,  28.09.2019. u 12:30h

studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 25.09.2019.                                                                    Predmetni nastavnici