Rezultati ispita 19.10.2019.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

subota,  26.10.2019. u 12h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019. i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

U Novom Sadu, 22.10.2019.                                                         Predmetni nastavnici