Usmeni deo ispita

Na pismeni deo ispita nije izašao ni jedan student.

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2019. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

Utorak,  26.11.2019. u 13:30h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

U Novom Sadu, 23.11.2019.                                                         Predmetni nastavnici