Rezultati pismenog dela ispita održanog 04.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ponedeljak,  10.02.2020. u 09h

studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima od juna 2019. i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

 

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 05.02.2020.                                                         Predmetni nastavnici