O B A V E Š T E NJ E O produžetku važenja položenog pismenog dela ispita

Obaveštavamo studente koji su pismeni deo ispita iz Materijala u građevinarstvu II položili u periodu jun 2019 - februar 2020. da mogu polagati usmeni deo ovog ispita u svim zvaničnim rokovima do kraja ove školske godine (2019/20)

  U Novom Sadu, 15.05.2020.                                                Predmetni nastavnici