Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

Obaveštenje o terminu održavanja usmenog dela ispita za martovski ispitni rok

 

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u MARTOVSKOM roku  polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  28.05.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

8

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 002 i LG005

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.05.2020.                                                                    Predmetni nastavnici