Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.06.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u APRILSKOM roku  i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PETAK,  19.06.2020. u 08h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

13

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (6 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 12.06.2020.                                                         Predmetni nastavnici