Rezultati pismenog dela ispita održanog 17.02.2021. godine

GENERACIJA 2019

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 83/2019

Todor

Švonja

25

2.

GR 122/2019

Nemanja

Paunović

23

 

GENERACIJA 2018

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 140/2018

Jelisaveta

Martić

28

2.

GR 1/2018

Nikola

Saratlić

18

 

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2019., a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo prema sledećem rasporedu:

 

 

ČETVRTAK,  25.02.2021. u 12:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (8 studenata)

 

Usmeni deo ispita će se održati u  zgradi Laboratorija za građevinarstvo u zakazanim

terminima za usmeni deo ispita.

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da se rasporede u predviđene učionice.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 20.02.2021.                                                                    Predmetni nastavnici