Arhitektonske konstrukcije 2

OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta AK2, biće održan

u terminu ispita AT2, u utorak 15.12.2020.g.

u 17:00 u sali 409.

 

Obaveštenje

Ispit iz predmeta AK2 održaće se u terminu

i u prostorijama ispita iz predmeta AT2.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita iz AK2

1. A 1917 Božić Nikola ..... 0

OBAVEŠTENJE

Studenti koji nisu položili ispit

iz AK2 u poslednjem roku, mogu

izaći u terminu ispita iz AT2,

20.20.'18, 17:00h, AH7. Rezultati

ispita iz poslednjeg roka biće

objavljeni u petak, 19.10.'18.

Profesor

 

OBAVEŠTENJE

Ispit iz AK2 će se održati u utorak, 16.10.'18

u sali AH6, od 14:30.

Profesor