OBAVEŠTENJE

Ispit iz AK2 će se polagati

u terminu ispita iz AT2.

Sa predmeta