OBAVEŠTENJE

Ispit iz predmeta AK2, biće održan

u terminu ispita AT2, u utorak 15.12.2020.g.

u 17:00 u sali 409.