OBAVEŠTENJE

Ispit iz AK2 biće održan

u terminu ispita iz AT2,

12.2.2021., u 14:30, sala 405.

 

Sa Predmeta