Arhitektonske konstrukcije 3

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita odražanog 21.04.2017.god:

1.  A1611  Grozdanić Luka ............ 60 poena

2.  A1931  Ristović Sanja .............. 87 poena

3.  AU 82/11 Vujuć Stefan ............ 65 poena

4.  AU 22/12 Trupl Natasa ............ 72 poena

5.  AU 51/12 Radosavljević Ljupka ............ 60 poena

OBAVEŠTENJE

Obavestavaju se studenti da će se

ispit iz AK3 održati u terminu AT2.

Sa predmeta

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita iz AK3, održanog

18.03.2017.god.:

1. A1811  Knežić Saša, ispit: 78  konačno: 70 (7)

2. A1923  Baškalo Marija, ispit: 90  konačno: 72 (7)

3. A1931  Ristović Sanja, ispit: 50 (5)

OBAVEŠTENJE

AU 62/11  Radić Miloš, da se javi prof. Jakšiću

u kabinet 203, LG.

Sa predmeta

 

OBAVEŠTENJE

Ispit održan 10.12.2016.g.:

1578  Maksimović Marina ... 62 poena, konačno 62 (6) - Da se javi prof. Jakšiću

1883  Vidović Đorđe ... 55 poena, konačno 58 (6)

84/11  Obradović Jelena ... 55 poena, konačno 58 (6)

62/11  Radić Miloš ... 10 poena