Arhitektonske konstrukcije 3

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će se ispit

iz AK2 i AK3 održati u terminu i u salama

ispita iz Arhitektonskih tehnologija.

 

Iz kabineta

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita odražanog 21.04.2017.god:

1.  A1611  Grozdanić Luka ............ 60 poena

2.  A1931  Ristović Sanja .............. 87 poena

3.  AU 82/11 Vujuć Stefan ............ 65 poena

4.  AU 22/12 Trupl Natasa ............ 72 poena

5.  AU 51/12 Radosavljević Ljupka ............ 60 poena

OBAVEŠTENJE

Obavestavaju se studenti da će se

ispit iz AK3 održati u terminu AT2.

Sa predmeta

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita iz AK3, održanog

18.03.2017.god.:

1. A1811  Knežić Saša, ispit: 78  konačno: 70 (7)

2. A1923  Baškalo Marija, ispit: 90  konačno: 72 (7)

3. A1931  Ristović Sanja, ispit: 50 (5)

OBAVEŠTENJE

AU 62/11  Radić Miloš, da se javi prof. Jakšiću

u kabinet 203, LG.

Sa predmeta