OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita iz predmeta AK3

održanog 05.07.2018.g

AU 123/2011 Jokić Srđan ........55

AU 101/2011 Todorović Aleksandar ........40