OBAVEŠTENJE

Ispit iz AK3 će se polagati

u terminu ispita iz AT2.

Sa predmeta