OBAVEŠTENJE

Kandidat                           Ispit          Konačno bod/ocena

AU 91/11 Ostojić Ivan         60                   55/6