Arhitektonske tehnologije 2

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita održanog 20.06.2016.g. mogu biti pogledani

u download zoni, u folderu Ispit, fajl Pismeni ispit ...,

na sajtu www.gradjevinans.net

Studenti koji su položili ispit, a nisu zadovoljni ocenom,

mogu da se jave prof. dr Željku Jakšiću, u ponedeljak 27.06.2016.g.,

kabinet 203_LG, radi poništenja ispita (najbolje je od 8-10h).

Ponedeljak je ujedno i poslednji rok za poništenje ispita.

 

Prof. dr Željko Jakšić

OBAVEŠTENJE

- Studenti koji su trebali da koriguju svoje radove moraju ih predati, najkasnije, do petka,

24.05.2016.g., u 10h. Prijem radova u kabinetu 203, LG.

- Studenti treba da preuzmu svoje grafičke radove do, najkasnije, petka 24.05.2016.g. kako bi

ih oni čiji radovi nisu zadovoljavajući  korigovali, a ostali kako bi im se mogla definisati konačna

ocena. Preuzimanje radova u kabinetu 203, LG.

Termini za prijem i preuzimanje radova, svakog dana od 8-10h. Lično preuzimanje nije

obavezno, a može se preuzeti više radova.

 

Materijal za vežbe

Obaveštavaju se studenti I i V grupe vežbi na predmetu AT2

da mogu naći materijal za vežbu 5 u Download zoni na

sajtu gradjevinans.net

Rezultati ispita 12.02.2016.

AU 36/13  Motorov Jelena  30

AU 64/13  Rakić Slađana  55

AU 72/13  Morača Teodora  55

AU 78/13  Marinković Kristina  30

AU 86/13  Femić Milica  0