OBAVEŠTENJE

- Studenti koji su trebali da koriguju svoje radove moraju ih predati, najkasnije, do petka,

24.05.2016.g., u 10h. Prijem radova u kabinetu 203, LG.

- Studenti treba da preuzmu svoje grafičke radove do, najkasnije, petka 24.05.2016.g. kako bi

ih oni čiji radovi nisu zadovoljavajući  korigovali, a ostali kako bi im se mogla definisati konačna

ocena. Preuzimanje radova u kabinetu 203, LG.

Termini za prijem i preuzimanje radova, svakog dana od 8-10h. Lično preuzimanje nije

obavezno, a može se preuzeti više radova.