Primenjene informacione tehnologije

Rezultati ISPITA održanog 07.07.2017. i konačne ocene

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Upis, zalbe i poništavanje ocena 10. 07. 2017. u kabinetu FTN 021-3 (u glavnom holu FTN-a pored automata za napitke) u 9 sati.

Rezultati ISPITA održanog 20.06.2017. i konačne ocene

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Upis, žalbe i poništavanje ocena 26. 06. 2017. u kabinetu FTN 021-3 (u glavnom holu FTN-a pored automata za napitke) u 9 sati.

Evidencija bodova

Spisak studenata sa ostvarenim poenima možete preuzeti u Download zoni.

SketchUp - Rezultati POPRAVNOG TESTA održanog 13.06.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

AutoCAD - Rezultati popravnog testa održanog 08.06.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.