Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Kraljevo - rezultati ispita održanog 11.06.2018.

Osnovi projektovanja građevinskih objekata - KRALJEVO


Rezultate ispita održanog 11.06.2018. možete preuzeti u DOWNLOAD zoni studentskog portala, u folderu "Rezultati ispita KRALJEVO".

Predispitne obaveze OPGO - Kraljevo

Poene iz predispitnih obaveza iz predmeta OPGO u Kraljevu možete videti u DOWNLOAD zoni u folderu VEŽBE (KRALJEVO/VEŽBE).

OBAVEŠTENJE

Rezultati ispita iz predmeta OPGO, deo PROJEKTOVANJE

održanog 04.02.2018.god. mogu se pogledati u

Dropbox-u_OPGO_OPGO Jaksic_Rezultati.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da pojedinačne bodove

iz vežbi 1 i 2, kolokvijuma i ukupne bodove iz dela

Projektovanje mogu pogledati u Dropbox-u_OPGO

_OPGO Jakšić_Rezultati

 

Profesor Jakšić

OBAVEŠTENJE

Obavestavaju se studenti da je uslov za polaganje kolokvijuma iz OPGO

uredno pohađanje vržbi i predate obe vežbe. Ko to nije učinio na vreme,

predaju zaostalih radova mogu obaviti u kabinetu 203 LG, nakon kolokvijuma.

Predaja rada se ne mora izvršiti lično.

 

Profesor