Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Potpisivanje indeksa OPGO gen. 2019/20

U DOWNLOAD zoni u folderu VEŽBE okačeno je obaveštenje o potpisivanju indexa (OPGO 2019-20  predispitne obaveze ) kod profesorice Tatjane Kočetov Mišulić.

 

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • Popunjen indeks ne morate predati lično.
  • Samo uredno popunjeni indeksi biće potpisani.

OBAVEŠTENJE

Rezultati iz kolokvijuma održanog

u subotu 16.11.'19.god mogu se

pogledati u dropbox zoni

Dropbox_OPGO_OPGO Jaksic_Rezultati

OBAVEŠTENJE

Ocene prvog grafičkog rada

mogu se pogledati u Dropox zoni

OPGP_OPGO Jaksic_Vezbe_Ocena V1.

 

Kolokvijum iz dela Projektovanje

(Predavač prof. dr Željko Jakšić, svih

pet tema) biće održan u subotu, 16.11.'19.g.,

u amfitetru A1, sa početkom u 12:15č.

Kolokvijum traje 60min.

 

Profesor

OBAVEŠTENJE

Prilikom predaje Vežbe 2 (osnova studentske

sobe) priložiti skice napravljene tokom vežbanja

sa profesorom Jakšićem (zaheftati za list Vežbe 2).

OBAVEŠTENJE

Obaveštavaju se studenti da će

se vežbe iz OPGO održavati, prve

četiri nedelje, po grupama koje je

formirao prof. Jakšić. Nakon toga,

po dogovoru sa drugim profesorima.

 

Prof. dr Željko Jakšić