Osnovi projektovanja građevinskih objekata

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

OBAVEŠTENJE

Rezultati pismenog ispita deo

Projektovanje mogu se videti u download zoni,

predmet OPGO, dropbox OPGO Jaksic_Rezultati_Rezultati Pis 28-I.

 

Sa predmeta