Polaganje pismenog ispita iz "Osnova projektovanja građevinskih objekata"

Polaganje pismenog ispita iz "Osnova projektovanja građevinskih objekata"

Ispit se polaže iz dva nezavisna dela: deo gradjevinarstvo (deo kod prof. T. Kočetov Mišulić i prof. B. Bulajića) i deo arhitektura (kod prof Ž. Jakšića).

Pravo izlaska na pismeni deo ispita iz svakog dela imaju samo studenti koji su:

  - položili predispitne obaveze,

  - i dobili potpis od asistenta i profesora (paraf u indeksu).

Ispit traje 2h. Prvo se polaže deo gradjevinarstvo kod prof. T. Kočetov Mišulić (tj. max. prvih sat ipo od ispita), a zatim deo arhitektura kod prof. Ž. Jakšića (max. poslednjih pola sata od ispita).

Na ispitu nije dozvoljena upotreba mobilnog telefona i bilo kakva literatura. Studenti mogu da se služe samo digitronom za računanje (obavezno poneti) na delu gradjevinarstvo.

 

U ovom ispitnom roku (februarski, 09.02.2020.), ispit će se održati u amfiteataru A2 (umesto učionica 205).

 

Sa predmeta