Konstrukcijski sistemi

Kolokvijum 1

Prvi kolokvijum iz predmeta Konstrukcijski sistemi biće održan 29.11.2018. godine (četvrtak) sa početkom u 21:15 časova u amfiteatrima A1 i A2 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.