Konstrukcijski sistemi

Upis bodova sa kolokvijuma

Upis bodova sa prvog i drugog kolokvijuma iz predmeta Konstrukcijski sistemi će se održati 23.01.2020. (četvrtak) u 11:30 u LG301. Na upis ocena se pozivaju samo studenti koji su položili oba kolokvijuma.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.