Konstrukcijski sistemi

PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Konstrukcijski sistemi biće održan 30.11.2019. godine (subota) sa početkom u 17:30 časova u učionicama 204, 205 i 208 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.