Konstrukcijski sistemi

Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Konstrukcijski sistemi biće održan 21.01.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 20:00 časova u amfiteatrima A1-A4 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Prijava za kolokvijum (rok za prijavu za kolokvijum je 19.01.2021. do ponoći)

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.