Konstrukcijski sistemi

Potpisivanje indeksa za studente koji su bili na stručnoj eksurziji u Danskoj

Studentima koji su bili na stručnoj ekskurziji u Danskoj (a nalaze se na zvaničnom spisku studenata koji su bili na ekskurziji) će se izostanci u terminu održavanja ekskurzije tretirati kao opravdani, te će im indeksi biti potpisani, pod uslovom da ispunjavaju kriterijume po pitanju prisustva na predavanjima i vežbama (>70%). Potrebno je da se jave ass. Vladimiru Živaljeviću.

Obaveštenje

Teorija konstrukcija i konstrukcijski sistemi
 
Ocena se dobija posebno iz Teorije konstrukcija i Konstrukcijskih sistema.
Ukupna (zaključna) ocena se dobija kao prosečna ocena iz oba položena dela ispita.