DRUGI KOLOKVIJUM

Drugi kolokvijum iz predmeta Konstrukcijski sistemi biće održan 18.01.2020. godine (subota) sa početkom u 18:30 časova u učionicama AH1A i AH1B (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.