Drugi kolokvijum

Drugi kolokvijum iz predmeta Konstrukcijski sistemi biće održan 21.01.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 20:00 časova u amfiteatrima A1-A4 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Prijava za kolokvijum (rok za prijavu za kolokvijum je 19.01.2021. do ponoći)