Noseće konstrukcije 1 (NK2 za studente pre 2016/2017)

NK1 obaveštenje

ARHITEKTURA NK1 - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE

Predrok - kolokvijum iz dela Drvene konstrukcije, održaće se u nedelju, 3.06.2018. u 12:30h u učionici FTN 208, zajedno sa apsolventskim ispitnim rokom.  Pravo izlaska na kolokvijum imaju studenti koji su predali grafički rad iz ovog dela predmeta, što je overeno potpisom asistenta u indexu, i koji su se mailom prijavili za polaganje do predviđenog roka.

Pravo izlaska na ispit u junu i julu imaju studenti koji su predali i grafički iz dela Čelične konstrukcije, što je overeno potpisom asistenta u indexu.  Na osnovu potpisa oba asistenta, predmetni nastavnik overava index svojim potpisom.

Za izlazak na ispit 18.06. poslednji termin za overu grafičkog iz ČK je 14.06. 2018. od 9 do 10h. Potpis od nastavnika istog dana u LG 210 od 10 do 11h.

Za izlazak na ispit 5.07. poslednji termin za overu grafičkog iz ČK je 02.07. 2018. od 9 do 10h. Potpis od nastavnika studenti će moći da dobiju u terminu usmenog ispita iz predmeta, pre početka samog usmenog ispita.

Termini za predaju grafičkog i potpise nastavnika za septembarsko-oktobarski rok biće istaknuti na vreme.

Sa predmeta

Polaganje pismenog ispita iz NK1, NK2

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE ARHITEKTURE

predmeti:       NK1 (NPP 013: drvo+čelik),  NK1 (NPP 06: drvo), NK2 (NPP_06: čelik)
                      i svi stariji studijski programi vezani za ove predmete

OD JUNSKOG ISPITNOG ROKA šk 2016/2017, SVI STUDENTI ĆE NA PISMENOM ISPITU IZ NAVEDENIH PREDMETA IMATI I TEORIJSKA PITANJA ( 2 pitanja, max vreme izrrade 0,5h, nije dozvoljena literatura). TEORIJSKA PITANJA ĆE BITI I U DELU DRVENE KONSTRUKCIJE I U DELU ČELIČNE KONSTRUKCIJE. Za izradu zadataka (1,5h min) na delu DRVENE konstrukcije studentima je dozvoljena štampana literatura, dok su na delu ČELIČNE konstrukcije dozvoljene samo odgovarajuće Tablice.

Za polaganje (dela) predmeta potrebno je ostvariti prag znanja i iz teorijskog dela i iz zadataka.

Podsećanje:    Deo DRVENE konstrukcije je uvek prva dva sata predviđenog termina, dok je deo ČELIK uvek druga dva sata.Student ne mora obavezno polagati oba dela predmeta, ukoliko oni čine jedinstven predmet, u jednom terminu. Moguće je parcijalno polaganje, ali je student DUŽAN da prijavi predmet u celosti.

Uslov za izlazak na ispit je prijavljen ispit preko studentske službe, overen index od strane asistenta (predati i odbranjeni grafički radovi) i potpis od predmetnog nastavnika.

Uputstvo:  Upućuju se studenti starijih generacija da preuzmu materijal u download zoni za tekuću generaciju.

Sa predmeta