NK1 obaveštenje

ARHITEKTURA NK1 - OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE III GODINE

Predrok - kolokvijum iz dela Drvene konstrukcije, održaće se u nedelju, 3.06.2018. u 12:30h u učionici FTN 208, zajedno sa apsolventskim ispitnim rokom.  Pravo izlaska na kolokvijum imaju studenti koji su predali grafički rad iz ovog dela predmeta, što je overeno potpisom asistenta u indexu, i koji su se mailom prijavili za polaganje do predviđenog roka.

Pravo izlaska na ispit u junu i julu imaju studenti koji su predali i grafički iz dela Čelične konstrukcije, što je overeno potpisom asistenta u indexu.  Na osnovu potpisa oba asistenta, predmetni nastavnik overava index svojim potpisom.

Za izlazak na ispit 18.06. poslednji termin za overu grafičkog iz ČK je 14.06. 2018. od 9 do 10h. Potpis od nastavnika istog dana u LG 210 od 10 do 11h.

Za izlazak na ispit 5.07. poslednji termin za overu grafičkog iz ČK je 02.07. 2018. od 9 do 10h. Potpis od nastavnika studenti će moći da dobiju u terminu usmenog ispita iz predmeta, pre početka samog usmenog ispita.

Termini za predaju grafičkog i potpise nastavnika za septembarsko-oktobarski rok biće istaknuti na vreme.

Sa predmeta