PRODUŽENJE ROKA ZA PREDAJU GRAFIČKIH RADOVA

ARHITEKTURA NK1 - PRODUŽENJE ROKA ZA PREDAJU GRAFIČKIH RADOVA.  

Studentima III godine Arhitekture se produžava rok za predaju grafičkih radova do 30.09.2018. Ovaj rok se smatra apsolutno krajnjim rokom za  predaju grafičkih radova za tekuću generaciju   (za oba dela  predmeta - drvo i čelik).  Studenti koji do ovog roka ne ispune sve predispitne obaveze iz predmeta, dužni su da ponove predmet - vežbe u narednoj školskoj godini.  

TKM