NK1 - Usmeni MART 2020

NK1 - USMENI MART 2020

Svođenje i zaključivanje ocena iz predmeta NK1 za studente koji su položili pismeni deo ispita u terminu MART 2020 (15.03.2020.), obaviće se u četvrtak, 21.05.2020. u 11h, LG 210.

Usmenom delu ispita prema evidenciji treba da pristupe 3 studenta:

  • Šalipur Lidija AU 60/13 - ukupan broj stečenih poena 56, ocena 6.
  • Matić Lidija AU 8/15 - ukupan br stečenih poena 70.8 ocena 8.
  • Nikolić Višnja AU 80/15 - ukupan broj stečenih poena 70.1 ocena 8?.

Molimo studente da obaveste nastavnika ukoliko nisu u mogućnosti da prisustvuju zaključivanju ocene i da, ukoliko su saglasni sa ocenom, pismeno daju odobrenje za zaključivanje Zapisnika tj upisa predložene ocene.

Ovaj deo je bitan za same studente zbog toga što u aprilskom roku mogu da prijave samo jedan ispit. Upis ocena u index obaviće se po dogovoru, kada se steknu uslovi.

Prilikom ulaska u zgradu DGG studenti su dužni da imaju masku i rukavice.

Sa predmeta, TKM