PRVI KOLOKVIJUM

Prvi kolokvijum iz predmeta Teorija konstrukcija biće održan 07.12.2019. godine (subota) sa početkom u 19:30 u amfiteatrima A1 i A2.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.