Statika konstrukcija 1

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

PREDISPITNE OBAVEZE - SK1

Statika konstrukcija 1 - predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Statika konstrukcija 1 ispunjavaju se redovnim prisustvom na predavanjima i vežbama (2x5=10 bodova), i izradom 4 zadatka u toku semestra (4x5=20 bodova). Uslov za dobijanje potpisa i izlazak na ispit je ostvaren minimum od 15 bodova iz predispitnih obaveza.

Termin izrade zadataka:

- Zadatak 1 - preuzimanje: 22.11.2021. - predaja: 28.11.2021. do 23:59
- Zadatak 2 - preuzimanje: 06.12.2021. - predaja: 12.12.2021. do 23:59
- Zadatak 3 - preuzimanje: 20.12.2021. - predaja: 26.12.2021. do 23:59
- Zadatak 4 - preuzimanje: 17.01.2022. - predaja: 23.01.2022. do 23:59

Postavka svakog zadatka se nalazi u okviru materijala za vežbe (link) i biće dostupna od trenutka naznačenog za preuzimanje konkretnog zadatka (iznad).
Student preuzima postavku. Potrebno je da je odštampa i upiše svoje ime, prezime i broj indeksa na odgovarajućem mestu. Ulazne podatke koji su jedinstveni za svakog studenta, preuzima iz dokumenta SK1_Zadaci_Ulazni podaci_2021_2022.xlsx i upisuje ih na naslovnu stranu zadatka. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da se postavka zadatka i listovi na kojima je rađen zadatak skeniraju i povežu u jedan pdf dokument (ne veći od 10MB) sa nazivom: SK1_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: SK1_3_Petar Petrović_GR145_2019_1.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije do trenutka naznačenog kao predaja (iznad) elektronskim putem na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku, niti se uzimaju u obzir naknadne verzije prvobitno poslatog zadatka. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

Sa predmeta

Upis predispitnih poena

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 1", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 2020/21.

Materijal online 2020/21

Materijal potreban za pohađanje vežbi iz predmeta Statika konstrukcija 1 u školskoj godini 2020/2021 potrebno je preuzeti iz foldera "Vezbe 2020-2021" (linka).