Materijal online 2020/21

Materijal potreban za pohađanje vežbi iz predmeta Statika konstrukcija 1 u školskoj godini 2020/2021 potrebno je preuzeti iz foldera "Vezbe 2020-2021" (linka).