Statika konstrukcija 2

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

Promena termina održavanja kolokvijuma

Termini održavanja kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija 2:

  • Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan 24.04.2019. godine (sreda) sa početkom u 19 časova u amfiteatrima A2 i A4.
  • Drugi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan 05.06.2019. godine (sreda) sa početkom u 19 časova u amfiteatrima A2 i A4.

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija 2 će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.