Statika konstrukcija 2

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

POTPISIVANJE INDEKSA

Potpisivanje indeksa će se obaviti 14.06.2021. godine (ponedeljak) u 11:00 u kabinetu LG 306.

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 2", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 10.06.2021.

Popunjen indeks ne morate predati lično.

-------------------------------------------------------------------------------------

Samo uredno popunjeni indeksi biće potpisani.

-------------------------------------------------------------------------------------

PREDISPITNE OBAVEZE - SK2

Statika konstrukcija 2 - predispitne obaveze

Predispitne obaveze iz predmeta Statika konstrukcija 2 ispunjavaju se izradom 4 zadatka u toku semestra (4x7,5=30 bodova).

Termin izrade zadataka:
- Zadatak 1 - 16.03.2021.
- Zadatak 2 - 25.03.2021.
- Zadatak 3 - 20.04.2021.
- Zadatak 4 - 25.05.2021.

Postavka svakog zadatka za konkretnu grupu studenata će se okačiti na početku vežbi u terminu naznačenom iznad. Student preuzima postavku zadatka, a ulazne podatke koji su jedinstveni za svakog studenta, preuzima iz dokumenta SK2_Skolski rad_Ulazni podaci.xlsx i upisuje ih na naslovnu stranu zadatka. Izradu zadatka student sprovodi na posebnim listovima papira A4 formata koji su u donjem desnom uglu potpisani i numerisani rastućim prirodnim brojevima. Po završetku izrade zadatka, potrebno je da se postavka zadatka i listovi na kojima je rađen zadatak skeniraju i povežu u jedan pdf dokument (ne veći od 10MB) sa nazivom: SK2_grupa_ime i prezime_broj indeksa_godina upisa_broj zadatka.pdf

Primer: SK2_1_Petar Petrović_GR145_2018_1.pdf

Pdf dokument je neophodno poslati najkasnije 15 minuta po završetku tog termina vežbi, elektronskim putem na mail adresu: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Poslati zadaci se ne vraćaju na ispravku, niti se uzimaju u obzir naknadne verzije prvobitno poslatog zadatka. Samo zadaci koji su blagovremeno dostavljeni će biti pregledani i bodovani.

Sa predmeta

KOLOKVIJUM - Spisak studenata

Kolokvijum iz Statike konstrukcija 2 će se održati 05.06.2020. godine u 13 časova u učionicama 203 i 204.

Na kolokvijum mogu da izađu studenti koji su trenutno upisani na treću godinu i studenti koji ponovo slušaju predmet ili studenti koji hoće samo da izađu na kolokvijum ali isključivo ako su regulisali obaveze prema FTN-u (javiti se studentskoj službi, a ne nastavnicima i asistentima).

Na linku se nalazi spisak studenata koji su se prijavili za polaganje kolokvijuma.

Na spisku pored imena, prezimena i broja indeksa svakog studenta stoji i sala u kojoj će polagati kolokvijum. Kako se u hodniku ne bi stvarala gužva studenti su dužni da dežurnog sačekaju u učionici u kojoj polažu kolokvijum poštujući razmak od 2m (ne grupisati se).

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija 2 će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.