Statika konstrukcija 2

Materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

Rezultati ispita i kolokvijuma možete videti OVDE.

PRVI I DRUGI KOLOKVIJUM

Termini održavanja kolokvijuma iz predmeta Statika konstrukcija 2:

  • Prvi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan 23.04.2020. godine (četvrtak) sa početkom u 20:15 časova u učionicama 204, 205 i 208 (FTN).
  • Drugi kolokvijum iz predmeta Statika konstrukcija 2 biće održan 10.06.2020. godine (sreda) sa početkom u 19:30 časova u učionicama 203, 205 i 208 (FTN).

Pravo na polaganje kolokvijuma imaju studenti koji su trenutno upisani u 3. godinu studija, kao i stariji studenti koji su prijavili polaganje kolokvijuma u studentskoj službi.

Način polaganja ispita

Od januarskog ispitnog roka pismeni ispit iz predmeta Statika konstrukcija 2 će se polagati na sledeći način:

Pismeni ispit se sastoji od dva zadatka, koja se rade odvojeno. Za svaki od zadataka studenti na raspolaganju imaju 1 sat i 50 minuta.