POTPISIVANJE INDEKSA

Potpisivanje indeksa će se obaviti 14.06.2021. godine (ponedeljak) u 11:00 u kabinetu LG 306.

Neophodno je popuniti indeks prema sledećem uputstvu:

  • u delu indeksa gde se potpisuje (overava) pohađanje studenta predavanjima i vežbama, upisati naziv predmeta i popuniti kolone "ESPB bodova", "ukupan broj časova - predavanja i vežbe"
  • u delu indeksa gde su podaci o položenim ispitima, upisati naziv predmeta "Statika konstrukcija 2", u koloni "Naziv predispitne obaveze" upisati "Školski rad" i u koloni "Datum overe/polaganja" upisati datum 10.06.2021.

Popunjen indeks ne morate predati lično.

-------------------------------------------------------------------------------------

Samo uredno popunjeni indeksi biće potpisani.

-------------------------------------------------------------------------------------