Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

I grafički rad

Rok za predaju I grafičkog rada je sreda 01.04.2020.

Rad je potrebno poslati predmetnim asistentima putem mail-a:

  • dr Slobodan Šupić – Grupa 1 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)
  • Olivera Bukvić – Grupe 2 i 3 (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.)

Rad, urađen i formatiran u skladu sa uputstvima datim na vježbama, potrebno je skenirati (zajedno sa postavkom zadatka) ili fotografisati (jasno vidljiv i čitak materijal), spojiti u 1 fajl, konvertovati u PDF sa naslovom fajla: ImePrezime-broj indeksa (npr: MarkoMarkovic-GR1/2017) i poslati.

Napomena: student se svojeručno mora potpisati na svaku stranicu rada (hemijskom olovkom).

Za sva pitanja oko izrade grafičkog rada, studenti se putem mail-a mogu obratiti dodjeljenim predmetnim asistentima (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.; Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).

Sa predmeta

Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.03.2020.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 14.03.2020. godine

GENERACIJA 2019

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 181/2019

Miljana

Parlić

0

 

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 124/2015

Ilija

Radulović

50

2.

GR 23/2015

Milan

Tufegdžić

23

3.

GR 93/2015

Ivan

Brnjoš

22

 

 

Zbog proglašenja vanrednog stanja i prekida nastave i ostalih aktivnosti na FTN, usmeni deo ispita se odlaže na neodređeno vreme.

 Mole se studenti da redovno prate sajt Deparmana. Sve informacije u vezi polaganja ispita će biti blagovremeno postavljene,a u skladu sa odlukama rukovodstva fakulteta.

 

U Novom Sadu, 17.03.2020.                                     Predmetni nastavnici

PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA

Predmet TEHNOLOGIJA BETONA

 

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

Ovaj tekst se, privremeno, ne odnosi na  studente kojima još važi položen pismeni deo ispita u martovskom apsolventskom roku.

     GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.

 

Studenti koji su slušali predmet Tehnologija betona (MGF Kraljevo)

      GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Studentima koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

Ovaj tekst se, privremeno, ne odnosi na  studente kojima još važi položen pismeni deo ispita u martovskom apsolventskom roku.

       GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2020.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

        GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 19. februarom 2020, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2021. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

STUDENTI KOJI UPISUJU PONOVNO SLUŠANJE PREDMETA TREBA DA SE JAVE ASISTENTU PUTEM MAIL-A (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.) RADI RASPOREĐIVANJA U GRUPE ZA VEŽBE.

Rezultati ispita održanog 09.02.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019 godine, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

sreda,  19.02.2020. u 9h

Studenti koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2019 godini i studenti koji su pismeni ispit položili o ovom roku

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom

terminu za usmeni deo ispita.

NAPOMENA:

Studentima, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi  zaključno sa Junskim ispitnim rokom 2020.

U Novom Sadu, 11.02.2020.                                            Predmetni nastavnici

Rezultati usmenog dela ispita 03.02.2020.

 

Br. indeksa

Student

Bodovi

I deo

Bodovi

II deo

Ukupno bodova

Konačna ocena

GR 126/2017

Jovanović Dušan

 

91

66

7

GR 26/2014

Božić Ljiljana

 

65

63

7

GR 24/2014

Pavlovič Milan*

 

62

63

7*

GR 108/2014

Privizer Andrej

60

 

 

 

GR 61/2013

Babić Helena

 

100

82

9

 

Usmeni deo je položen ako je osvojen najmanje 51 bod za svaki deo.

 

* Student nije prijavio ispit. Ocena mu nije upisana u zapisnik. Obavezno da se javi profesorima kada prijavi ispit.

 

Novom Sadu, 04.02.2020.                              Predmetni nastavnici

                                                                                Prof. dr Mirjana Malešev

Prof. dr Vlastimir Radonjanin