Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Promena termina predavanja

Zbog predstojećih praznika u dogovoru sa studentima

Nastava na predmetu neće biti održana  u petak, 03.05.2019.

 

Nastava će biti održana:

 Sreda,      08.05.2019 od 08:15 do 10:00, sala LG107  

 

 Predmetni nastavnici

Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

I grupa - Vežbe 16.04.

I grupa će u utorak 16.04. imati vežbe u terminu 08:45-10:15h, sala LG106.

Slobodan

Rezultati pismenog dela ispita održanog 08.04.2019.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku polažu usmeni deo ispita u petak  12.04.2019. u 08h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA

 I KOLOKVIJUM će se održati u ponedeljak,  20.05.2019. u 19:15h.

 Svi studenti treba da budu u holu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10 minuta pre početka kolokvijuma.

Studenti koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati na spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 17.05. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum. Molimo studente koji se prijave, a odustanu od polaganja kolokvijuma da se obavezno odjave do predviđenog termina!

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM

 Materijal sa predavanja (I - VII predavanje) i

Knjiga "Osnovi teorije i tehnologije betona" - Mihailo Muravljov (oblasti: Uvodna razmatranja, Svojstva svežeg betona, Struktura očvrslog betona, Fizičko-mehanička svojstva betona, Reološka svojstva očvrslog betona).

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja je postavljena na sajtu Departmana (predavanja za školsku 2018/19 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2017-18

Studenti,  koj su predmet slušali 2017/18, koji žele da polažu I kolokvijum, moraju se upisati u spisak istaknut na oglasnoj tabli pored kabineta LG 301, do petka, 17.05. do 12:00. Kasnije prijave se neće uzeti u obzir.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 04.04.2019.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin 

Nadoknada predavanja - pomeranje termina

Nadoknada predavanja iz predmeta, predviđena za sredu 03.04., se pomera na sredu 17.04., 08:15h, sala LG 107.