Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog ispita održanog 07.10.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom ispitnom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

UTORAK, 13.10.2020. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 30.09.2020. i termini usmenog dela ispita

Rezultate možete pogledati u Dwnload zoni.

Studenti, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom ispitnom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

 

PETAK, 02.10.2020. u 12:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG 005 (7 studenata)

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za studente za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 30.09.2020.                                     Predmetni nastavnici

Predispitne konsultacije - UPDATE

Konsultacije će se održati 28.08.2020. u 12:30h u amfiteatru LG 107, prvi sprat, LG zgrada.

 
Doc. dr Slobodan Šupić

Rezultati pismenog dela ispita održanog 24.08.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u AVGUSTOVSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u avgustovskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

ČETVRTAK,  27.08.2020. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

15 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.08.2020.                                     Predmetni nastavnici

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.07.2020.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u JULSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u julskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

ČETVRTAK,  30.07.2020. u 10:30h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

16 studenata

koji su pismeni položili u prethodnim rokovima, zaključno sa APRILSIKIM

rokom 2020

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG005 (8 studenata)

 

PETAK,  31.07.2020. u 8:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

7 studenata

 Studenti koji su pismeni deo ispita položili u JUNSKOM roku 2020. i studenti koji su pismeni ispit položili u ovom roku

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (3 studenata) i

LG005 (4 studenata)

 

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.07.2020.                                            Predmetni nastavnici