Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.06.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u ponedeljak 02.07. u 12h.
Studenti iz generacije 2015 (12 studenata) i 2014 (2 studenta) sa ovog spiska polažu usmeni deo ispita u ponedeljak, 09.07.2018. u 08h.
Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u ponedeljak 09.07.2018. u 11h.
Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.
NAPOMENA:
Studentima generacija 2015 i 2014, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.06.2018. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Pismeni deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u SREDU, 20.06.2018. u 08:00h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

Rezultati pismenog ispita održanog 3.6.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Pismeni deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  usmeni deo ispita će se održati u ČETVRTAK, 07.06.2018. u 08:00h

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.

OBAVEŠTENJE O IZMENJENOM TERMINU PREDAVANJA ZA 01. JUN 2018.

Podsećamo studente na dogovor od 25.05.2018 da se nastava 01.06.2018. održi u terminu od 7:15-9:00 zbog prisustva profesora na konferenciji Savremena građevinska praksa.

 Petak, 01.06.2018 od 7:15 do 9:00, sala LG107  

POTPISI

U utorak 29.05., u terminima vežbi, biće podeljeni potpisi u indekse studentima koji su ispunili predispitne obaveze.