Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

NADOKNADA PREDAVANJA

U kalendaru za izvođenje nastave u školskoj 2017-18. godine u letnjem semestru, nenastavni dani su  30.03.2018., 06.04.2018. i 13.04.2018. Takođe, predavanja iz ovog predmeta neće biti održana 20.04.2018. zbog odsustva oba predmetna nastavnika.

 

Da bi se I deo gradiva ispredavao do kraja aprila, kako bi se na vreme mogao organizovati I kolokvijum, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Subota,     17.03.2018 od 09:15 do 11:00, sala LG107  

 

Subota,     24.03. 2018 od 09:15 do 11:00, sala LG107  

 

 

 

Novi Sad, 13.03.         2018                   Predmetni nastavnici

                                                            Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

O B A V E Š T E NJ E

O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2012/13 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2012/13 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

Ovaj tekst se, privremeno, ne odnosi na  studente kojima još važi položen pismeni deo ispita u martovskom apsolventskom roku.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2013/14

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2013/14 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2018.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2019. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 27.02.2018.                                                  Predmetni nastavnici

 

PONOVNO POHAĐANJE VEŽBI

Studenti koji upisuju ponovno slušanje predmeta, treba da se jave asistentu putem mail-a (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), kako bi bili smešteni u odgovarajuću grupu na vežbama.

Sa predmeta

O B A V E Š T E N J E O TERMINU POČETKA PREDAVANJA

U prvoj nedelji nastave, u letnjem semestru 2017/18 godine, predavanja i vežbe  NEĆE BITI ODRŽANI.

 

TERMIN POČETKA PREDAVANJA:

Petak,        02.03.2018 od 10:15 od 08:15, sala LG107  (redovni termin)

 

TERMIN NADOKNADE PREDAVANJA :

Subota,     03.03. 2018 od 9:15 do 11:00, sala LG107  

 

 

 

Novi Sad, 19.02.         2018                   Predmetni nastavnici

                                                            Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

Rezultati pismenog dela ispita 04.02.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku održaće se u SREDU, 14.02.2018. u 08:30h i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u SREDU, 14.02.2018. u 12:00h.