Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

 • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
 • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

I KOLOKVIJUM

TERMIN ODRŽAVANJA I KOLOKVIJUMA:

I KOLOKVIJUM će se održati u petak (26.05.2017.) u 1900h.

Studenti treba da budu ISPRED oglasne table za građevinarstvo 10min pre početka kolokvijuma.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA I KOLOKVIJUM:

Materijal sa predavanja (I - VII predavanje + dodaci za beton) i

Knjiga "Osnovi teorije i tehnologije betona" - Mihailo Muravljov (oblasti: Uvodna razmatranja, Svojstva svežeg betona, Struktura očvrslog betona, Fizičko-mehanička svojstva betona, Reološka svojstva očvrslog betona).

 Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja je postavljena na sajtu Departmana (predavanja za školsku 2016/17 godinu).

 Studenti iz prethodnih generacija mogu polagati  I kolokvijum, ako se prijave asistentu  putem mail-a (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.), najkasnije do srede, 24.05.2017.

 

Predmetni nastavnici

Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

Rezultati pismenog dela ispita održanog 19.04.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

USMENI DEO ISPITA

Usmeni deo ispita će biti održan 04.05.2017. Rezultate pismenog dela ispita i tačan termin usmenog dela biće naknadno istataknuti.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.03.2017.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Obaveštenje za studente koji su slušali predmet školske 2013/2014 godine

Uvidom u evidenciju, uočeno je da navedenim studentima koji su slušali predmet školske 2013/2014 neće biti moguće zaključiti konačnu ocenu ukoliko ne isprave navedene grafičke radove. Mole se studenti da se jave predmetnom asistentu zbog preuzimanja novog grafičkog rada. Studetni nemaju obavezu ponovnog slušanja vežbi, već samo ispravke grafičkog rada.

 • G6064 - Simić Jovan - 3. grafički
 • G6077 - Roganović Ivana - 3. grafički
 • G6086 - Živanov Sanja - 3. grafički
 • G6091 - Ambulija Nikola - 2. grafički
 • G6108 - Ašćerić Stefan - 2. i 3. grafički
 • G6115 - Radenković Lazar - 3. grafički
 • G6165 - Vukčević Danilo - 3. grafički
 • 43\2011 - Nestorović Nemanja - 2. i 3. grafički
 • 76\2011 - Jovančević Zoran - 3. grafički
 • 82\2011 - Lazarević Đorđije - 3. grafički
 • 114\2011 - Jeremić Damjan - 2. i 3. grafički
 • 126\2011 - Blagojević Nenad - 3. grafički
 • 131\2011 - Malkić Marta - 3. grafički
 • 143\2011 - Đorđević Anđela - 3. grafički
 • 146\2011 - Jovančević Nikolina - 2. i 3. grafički
 • 143\2012 - Barac Mirjana - 3. grafički
 • 171\2013 - Janićijević Marko - 3. grafički
 • 179\2013 - Popović Jelena - 3. grafički