Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Rezultati pismenog dela ispita održanog 05.04.2021. godine

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima od juna 2020, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, kao i studenti koji su pismeni deo položili u ovom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

PONEDELJAK,  12.04.2021. u 09:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

14 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (7 studenata) i

LG005 (7 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 07.04.2021.                                     Predmetni nastavnici

 

Rezultati pismenog dela ispita održanog 23.03.2021.

Rezultate možete pogledati u Download zoni.

Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna 2019, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u AVGUSTOVSKOM roku,  kao i studenti koji su pismeni deo položili u avgustovskom ispitnom roku, polažu usmeni deo ispita prema sledećem planu:

 

SREDA  31.03.2021. u 08:00h

Očekivani broj studenata na usmenom delu:

17 studenata

 

Učionice planirane za održavanje usmenog dela ispita

Prizemlje

 LG 001 (8 studenata) i

LG005 (9 studenata)

 

Mole se studenti da se ne zadržavaju u hodniku, već da uđu u predviđenu učionicu.

NAPOMENA:

Studenti moraju da se pridžavaju uputstava studentima za prevenciju bolesti COVID-19, koje je postavljeno na sajt FTN.

U Novom Sadu, 24.03.2021.                                     Predmetni nastavnici

 

KOLOKVIJUM

O B A V E Š T E N J E

O TERMINU ODRŽAVANJA I OBLASTIMA KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

 

TERMIN ODRŽAVANJA KOLOKVIJUMA

 KOLOKVIJUM će se održati u petak,  21.05.2021. u 17:00h.

Studenti koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem linka:

PRIJAVA ZA KOLOKVIJUM

 do srede, 19.05. u 14:00h.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

Svi studenti treba da budu u predviđenoj sali 15 minuta pre početka kolokvijuma. Raspored sala će biti istaknut u četvrtak 20.05.

 

OBLASTI KOJE OBUHVATA KOLOKVIJUM

Materijal sa predavanja (I - VII predavanje)

Za sva predavanja pogledati poslednju verziju koja se blagovremeno postavlja na sajt Departmana za građevinarstvo i geodeziju (predavanja za školsku 2020/21 godinu).

 

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE koji su predmet  slušali 2019-20

Studenti,  koj su predmet slušali 2019/20, koji žele da polažu kolokvijum, moraju se prijaviti za polaganje putem istog linka u gore navedenom roku.

 Kasnije prijave se neće uzeti u obzir. Studenti koji se nisu prijavili neće moći da polažu kolokvijum.

 Studenti ostalih generacija nemaju pravo na polaganje kolokvijuma, izuzev  ako se nisu ponovo upisali da slušaju ovaj predmet. Ispit polažu u ispitnim rokovima.

 

Novi Sad, 08.03.2021.                                      Predmetni nastavnici

                                                              Mirjana Malešev i Vlastimir Radonjanin

Kraljevo - O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici

 

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2021.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.  

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2016/17

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2016/17 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit ne polože zaključno sa 18. februarom 2021, da im predispitne obaveze i položeni delovi usmenog ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2022. Ukoliko student ne položi predmet do navedenog roka, moraće ponovo da pohađa predavanja i vežbe, da stekne uslov za polaganje ispita i polaže sve delove ispita.

Ovakva odluka je doneta uzimanjem u obzir otežanog pripremanja i polaganja ispita u uslovima pandeminje korona virusa.

Obaveštavamo sve studente starijih generacija da se ispit polaže po pitanjima i zadacima koji su pripremljeni prema gradivu iz tekuće školske godine.

U Novom Sadu, 12.02.2021.                                                   Predmetni nastavnici