Tehnologija betona

Rezultate ispita i kolokvijuma, kao i materijal sa predavanja možete preuzeti u Download zoni Studentskog portala.

PRAVILA POLAGANJA ISPITA

Ispit iz premeta Tehnologija betona se sastoji iz pismenog i usmenog dela.

Pismeni deo je eliminatoran i mora se osvojiti najmanje 50 bodova, da bi student stekao pravo za polaganje usmenog dela ispita. Na pismenom delu ispita se rade zadaci u svesci koja se dobija od dežurnog saradnika i nikakvi dodatni papiri se neće uzimati u obzir prilikom ocenjivanja zadataka. Na pismenom delu ispita nije dozvoljeno korišćenje pomoćne literature. Student mora prilikom izlaska iz sale u kojoj se polaže ispit, predati dežurnom saradniku potpisanu svesku i vratiti list sa ispitnim zadacima. Ispitni zadaci se ne mogu iznositi iz sale. Studentu, koji ne vrati ispitni zadatak, neće se priznati urađeni zadaci i zabraniće se polaganje ispita u narednom ispitnom roku. Ispitni zadaci se mogu pogledati i preuzeti kod asistenata najranije jedan dan nakon završenog ispita. Pismeni deo ispita važi od juna tekuće školske godine, zaključno sa aprilskim ispitnim rokom naredne školske godine (odnosno majskim, ako se dozvoli korišćenje apsolventskih rokova). Ukoliko student u tom periodu ne položi ceo ispit, pismeni deo ispita se poništava.

Na usmenom delu ispita se polažu  preostali nepoloženi delovi. Usmeni deo ispita mogu da polažu studenti koji su položili pismeni deo i prijavili su se za polaganje ispita preko studentske službe (prijave). Na molbu studenata predmetni nastavnici su odlučili da se usmeni deo ispita polaže na jedan od sledećih načina:

  • Studenti koji su položili kolokvijum, polažu usmeno drugi deo nastave, koji je i inače predviđen za ovakav način polaganja ispita.
  • Studenti koji nisu položili kolokvijum mogu odvojeno, u dva uzastopna termina, da polažu prvo nepoloženi kolokvijum (s tim što dobijaju jedno pitanje više i obavezno moraju da „ pročitaju“ vrstu, tip, klasu za zadati cement ), a zatim, u drugom terminu,  treći deo.

Usmeni deo ispita

Rezultati pismenog dela ispita su u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima od juna  2018. godine,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u sredu  03.04. 2019. u 10h.

O B A V E Š T E N J E IZMENJENIM TERMINIMA PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU 2018-19 MART I APRIL

Zbog odsustva oba predmetna nastavnika:

nastava na ovom predmetu neće biti održana  u petak, 22.03.2019.

 

Da bi se I deo gradiva ispredavao na vreme i da bi se mogao organizovati I kolokvijum, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Sreda,         27.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala LG107  (umesto 22.03.2019)

 

Sreda,         03.04.2019 od 08:15 do 10:00, sala LG107  (umesto 17.05.2019)

 

 

 

Novi Sad, 16.03.  2019                     Predmetni nastavnici

                                                                Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev

O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2013/14 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2013/14 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 08. februarom 2019., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

Ovaj tekst se, privremeno, ne odnosi na  studente kojima još važi položen pismeni deo ispita u martovskom apsolventskom roku.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 08. februarom 2019, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2019.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 08. februarom 2019, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2020. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 17.02.2019.                                                   Predmetni nastavnici

 

Kraljevo - O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 08. februarom 2019, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2019.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2015/16

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2015/16 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita u Kraljevu, ali ispit nisu položili zaključno sa 08. februarom 2019, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2020. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 17.02.2019.                                                   Predmetni nastavnici

 

STARI STUDENTI

Studenti koji su 2019/2020 upisali ponovno slušanje predmeta, treba da se jave asistentu, radi raspoređivanja u grupe za održavanje vežbi (Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.).