Rezultati pismenog dela ispita 04.02.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku održaće se u SREDU, 14.02.2018. u 08:30h i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u SREDU, 14.02.2018. u 12:00h.