O B A V E Š T E NJ E O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

O B A V E Š T E NJ E

O prestanku važenja predispitnih obaveza i položenih delova ispita

 

GENERACIJE KOJE SU PREDMET SLUŠALE 2012/13 ILI RANIJE

Studentima koji su predmet slušali 2012/13 godine ili ranije i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018., PONIŠTENE SU SVE PREDISPITNE OBAVEZE. Ovi studenti se moraju blagovremeno prijaviti preko studentske službe za slušanje vežbi, kako bi se oformile grupe.

Zbog obaveze plaćanja ponovnog pohađanja nastave, predmetni nastavnici su odobrili zvaničnu prijavu u studentskoj službi samo za vežbe, ali će voditi evidenciju o prisustvu na ovih studenata na predavanjima.

Ovaj tekst se, privremeno, ne odnosi na  studente kojima još važi položen pismeni deo ispita u martovskom apsolventskom roku.

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2013/14

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2013/14 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018, da im je OMOGUĆENO DA ISPIT IZ OVOG PREDMETA POLAŽU JOŠ OVU ŠKOLSKU GODINU (zaključno sa septembarskim ispitnim rokovima 2018.), bez ponovnog upisivanja predmeta. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.  

 

GENERACIJA KOJA JE PREDMET SLUŠALA 2014/15

Obaveštavamo studente koji su predmet slušali 2014/15 godine i tada su stekli uslov za polaganje ispita, ali ispit nisu položili zaključno sa 20. februarom 2018, da im predispitne obaveze i položeni delovi ispita važe zaključno sa februarskim rokom 2019. Ukoliko student ne položi predmet u navedenom roku, biće mu poništene sve predispitne obaveze i položeni delovi ispita i student će morati ponovo da pohađa predavanja i vežbe i da stekne uslov za polaganje ispita.

 

U Novom Sadu, 27.02.2018.                                                  Predmetni nastavnici