Rezultati pismenog dela ispita 10.04.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u PONEDELJAK, 23.04.2018. u 09:30h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.