Rezultati pismenog ispita održanog 3.6.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Pismeni deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  usmeni deo ispita će se održati u ČETVRTAK, 07.06.2018. u 08:00h

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.