Rezultati pismenog dela ispita održanog 12.06.2018. godine

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Pismeni deo ispita je položen, ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Usmeni deo ispita, za studente koji su pismeni ispit položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje ispita u ovom roku  i  za  studente koji su pismeni ispit položili u ovom roku, održaće se u SREDU, 20.06.2018. u 08:00h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.