Rezultati pismenog dela ispita održanog 26.06.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Radovi se mogu pogledati kod asistenta u ponedeljak 02.07. u 12h.
Studenti iz generacije 2015 (12 studenata) i 2014 (2 studenta) sa ovog spiska polažu usmeni deo ispita u ponedeljak, 09.07.2018. u 08h.
Studenti iz prethodnih generacija, koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim rokovima u 2018. godini, a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i preostali studenti sa ovog spiska, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, polažu usmeni deo ispita u ponedeljak 09.07.2018. u 11h.
Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.
NAPOMENA:
Studentima generacija 2015 i 2014, koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku, pismeni deo ispita važi zaključno sa Aprilskim ispitnim rokom 2019.