Rezultati pismenog dela ispita 07.10.2018.

Rezultate možete preuzeti u Download zoni.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u četvrtak 11.10.2018. u 8h.