Rezultati pismenog dela ispita 25.11.2018.

GENERACIJA 2015

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 129/2016

Teodora

Stojanović

25

2.

GR 124/2017

Živan

Doknić

5

 

GENERACIJA 2014

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 27/2014

Strahinja

Milosavljević

52

2.

GR 9/2014

Lazo

Biserčić

30

 

GENERACIJA 2012

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

GR 29/2012

Tibor

Zebić

30

 

OSTALE GENERACIJE

R.br.

Br. indeksa

Ime

Prezime

Poeni

1.

5989

Nikola

Mojić

50

Pismeni ispit je položen ako je osvojeno najmanje 50 poena.

Studenti koji su pismeni deo ispita položili u prethodnim  rokovima u 2018. godini,  a prijavili su se za polaganje usmenog dela ispita u ovom roku i studenti koji su pismeni deo ispita položili u ovom roku,  polažu usmeni deo ispita u sredu  05.12.2018. u 08:30h.

Studenti treba da budu u holu prizemlja zgrade Laboratorija za građevinarstvo u zakazanom terminu za usmeni deo ispita.