O B A V E Š T E N J E IZMENJENIM TERMINIMA PREDAVANJA U LETNJEM SEMESTRU 2018-19 MART I APRIL

Zbog odsustva oba predmetna nastavnika:

nastava na ovom predmetu neće biti održana  u petak, 22.03.2019.

 

Da bi se I deo gradiva ispredavao na vreme i da bi se mogao organizovati I kolokvijum, planirana su dva dodatna termina za predavanja u mesecu martu:

 

Sreda,         27.03.2019 od 08:15 do 10:00, sala LG107  (umesto 22.03.2019)

 

Sreda,         03.04.2019 od 08:15 do 10:00, sala LG107  (umesto 17.05.2019)

 

 

 

Novi Sad, 16.03.  2019                     Predmetni nastavnici

                                                                Vlastimir Radonjanin i Mirjana Malešev